Seniora chefer på över 300 stora globala företag inom olika industrier tillfrågades att svara på om kreativitet påverkar affärsresultatet.

Mycket står på spel för att ett företag ska lyckas – förmågan att främja innovation, öka varumärkeskännedom samt locka talanger och bra ledare. En högpresterande arbetsmiljö som drivs av progressiva chefer som tillhandahåller processer och metoder för att backa kreativa initiativ är de företag som visat sig mest lyckosamma. Sammanfattningsvis: kreativitet ger utdelning!
Läs hela rapporten här.

 

#######