Många verksamheter brinner för sina varumärken men få har en designstrategi som ser till att kundernas upplevelser är i linje med affärsmålen.

Genom att använda design som ett strategiskt verktyg – och länka ihop affärssidan med design – kan verksamheter uppnå konkurrensfördelar, t.ex. som att stärka varumärkeskapitalet, differentieringen och kvaliteten.

Design bör användas som en strategisk tillgång på ledningsnivå där det tidigt kan kopplas ihop med affärsprocesser och varumärkesstrategi för att maximera kundupplevelsen.

Vad gör design till ett framgångsrecept?

Design utifrån ett strategiskt förhållningssätt på ledningsnivå kallar vi för design management. Syftet är förstås att nå framgång för varumärken, produkter, tjänster, koncept, miljöer, kommunikation och marknadsföring vilket kan vara en ordentlig utmaning när kunden har extrema valmöjligheter och kan ta del av enorma mängder information genom ett enda klick.

Idag, när kunden styr sina val mer ofta utifrån upplevelse kan design management bidra till att stärka varumärket att bli mer trovärdigt, autentiskt, effektivt, åtråvärt och kvalitativt. Receptet för att maximera kundupplevelsen.

Bidrar till affärsnyttan

Design management är inte begränsad till en enda designdisciplin utan tar ett samlat grepp kring produkt (industridesign, förpackningsdesign, tjänstedesign…), information (grafisk design, varumärkesutveckling, rörlig media, webbdesign…) och miljö (butiksdesign, monterdesign, inredningsdesign…).
Genom ett integrerat tillvägagångssätt kan strategiska beslut fattas utifrån ett helhetsperspektiv, samtidigt som alla initiativ görs samordnat, utifrån affärsnyttan och målgruppen.

Vad krävs för att lyckas med en designinvestering?

Det finns ingen manual hur design management bäst tillämpas; alla företag och organisationer ser olika ut så det viktigaste att utgå från varje verksamhets unika behov. Däremot kan man säga att basen i design management är att:

Därtill finns mängder av andra insatser där design kan vara avgörande, några exempel är; guida och styra kunden, skapa innovativ höjd, ge genomslagskraft i digitala närvaron, interagera med målgruppen, m.m.

Design är en process

För att en designinvestering ska nå framgång behöver ledningsgruppen vara involverad från start till slut. Dels för att affärsmål och kundbehov behöver kopplas ihop med designprocessen, men även för att relevant information som affärsmatriser, kundprofiler, analyser och undersökningar ska lyftas in.

designprocess

En viktig del är att förstå kundens agerande i mötet med ett varumärke vid alla kontaktpunkter. För att göra det relevant behöver man kartlägga kundens upplevelse (inte resan) i en kontaktsituation. Några frågeställningar kan handla om vad kunden gör, vilka som är involverade, hur kunden känner, hur motiveras kunden, vilka är behoven, var det sker, vilken miljö, etc… När materialet har analyserats kan processen designas efter kundens agerande. Det nya förslaget ska ses som en prototyp och kräver feedback för att sedan kunna justeras och förbättras till en färdig lösning.

För verksamheter som vill förbättra processer, öka sitt ekonomiska värde, satsa på tillväxt eller säkerställa kundupplevelsen är design management ett nyckelverktyg för alla på ledningsnivå.


Låter det svårt? Vi förstår. Design är komplext.
Kontakta oss, vi hjälper er att lyckas med er designinvestering!

######

Lämna ett svar