Designstrategi

För att lyckas med sin designstrategi finns två aspekter att alltid ta hänsyn till; fokusera på användarens behov och önskemål och jobba med integrerad design. Några exempel:

Kundupplevelse
Vi lever i en upplevelseekonomi varför det är viktigt att engagera målgruppen genom att på ett relevant sätt vara visuellt närvarande. Design hjälper till att skapa mer meningsfulla tjänster och produkter.

Differentiering
Design kan utmärka ett varumärke från konkurrenterna. Logotyp, grafisk design och branding skapar igenkänning och gör det möjligt att sticka ut, göra intryck och visuellt fånga in användare.

Trygghet
Genom att regelbundet och koordinerat vara visuellt närvarande gör det produkter/tjänster mer effektiva. Mottagaren får en tydlig bild och vet vilken ton och rytm som kan förväntas – varumärket får en personlighet.

Effektivisering
Ett systematiskt och samordnat tillvägagångssätt kring produktion samt samstämmighet kring designstrategi bland olika discipliner resulterar i mindre operativ stress, förbättrade kundrelationer, mindre resursslöseri och mer tid för att utveckla verksamheten.

Fördelar

De företag och organisationer som värderar och använder design har alltså flera fördelar.
Rapporten ”The Value of Design” från 2007 som tagits fram av den oberoende välgörenhetsorganisationen Design Council visar att design kan direkt och avsevärt förbättra försäljning, vinst, omsättning och tillväxt. Exempel från rapporten visar att designdrivna verksamheter:

Oavsett om det handlar om en verksamhet med en produkt- eller tjänsteportfölj så är design alltid en strategisk tillgång.
Men tänk på att designprocessen är ett ständigt pågående flöde som alltid bör uppdateras efter omvärld, ändrade beteenden, behov och nya influenser. En grund som är bra att hålla fast vid är den tyska industridesignern Dieter Rams tio principer för god design. Enligt Rams är hållbar design:

  1. innovativ
  2. användbar/funktionell/värdefull
  3. estetisk/välgjord
  4. förståelig/funktionell/användarvänlig
  5. diskret
  6. ärlig
  7. långvarig/tidlös
  8. noggrann/detaljfokuserad/fullständig
  9. miljövänlig
  10. så lite design som möjligt/relevant/enkel

Låter det svårt? Vi förstår. Grafisk design är komplext.
Kontakta oss, vi hjälper er att lyckas med er designsatsning!

#######