Förutom att design ska återspegla ett varumärke genom rätt tonalitet, rytm, form, osv. så finns det även andra åtgärder att ta hänsyn till när man utformar en strategi för den visuella närvaron.

Ofta missförstås visuell design för att endast handla om ett yttre skal, när det egentligen är en del av ett strategiskt varumärkesarbete – ett missförstånd som kan bli dyrt i det långa loppet. Alla har nämligen åsikter kring vad som ser bra ut eller inte och något som är tilltalande för en person är mindre attraktivt för någon annan. Blanda därför aldrig in personlig smak och tycke utan låt en professionell designer göra det jobbet och fokusera istället på dessa fem punkter:

1 Igenkännande

Först och främst, det är oerhört viktigt att ett varumärkes uttryck har en genomgående röd tråd i all typ kommunikation. Hitta det som är unikt för just ert företag. Varumärket ska ha en egen personlighet, en energi, kostym och röst som får mottagaren att känna sig trygg i alla möten – oavsett när, var och hur mötet sker – t.e.x. webb, social media, konferens, mässa, broschyr, personligt möte. För mottagaren ska det kännas på samma sätt, varje gång.

2 Tydlighet

Det ska även vara enkelt för mottagaren att snabbt kunna agera och fatta beslut. Tänk på att tid är dyrbart – även andras tid. För många intryck eller budskap gör mer skada än nytta. Var tydlig, kom till sak, vägled och se till att mottagaren får en bra överblick för att hitta rätt! Ett par nycklar här brukar heta ”less is more” och ”kill your darlings”.

3 Enhetlighet

Skalet har naturligtvis också en viktig roll. En grundläggande del här är att skapa stämningar och intresse genom kontraster, t.ex. genom att använda varma och kalla färger eller mjuka och hårda former. En annan del är att rannsaka sig och ta bort allt onödigt för att få mer luftiga ytor som gör det både mer tydligt och användarvänligt för mottagaren samtidigt som viktiga budskap syns bättre. Det formspråk som tas fram samlas i en verktygslåda innehållande symboler, element, typografi, bilder, färger, etc. för att på ett effektivt och samordnat sätt sedan kunna användas i olika typer av material och kanaler.

4 Struktur

Hur grafiska element, symboler, etc. disponeras på en yta är avgörande för att vägleda mottagaren – ögats fokuspunkt bör först hamna på det viktigaste budskapet. Att addera struktur är därför viktigt; gör alltid en tydlig layoutmall där linjer, färger och grafiska element bistår med att hjälpa mottagaren i rätt riktning. Se till att relationer och förhållanden mellan olika element harmoniseras, ta hjälp av inramningar och igenkännande symbolik, skapa användarvänliga flöden, etc.

5 Förvaltning

När den grafiska designen är klar börjar det tuffa jobbet. Ett par av de viktigaste sakerna när man jobbar med varumärkesarbete idag är att på ett organiserat sätt sköta om sitt varumärke genom att ha ett helhetsperspektiv och att arbeta regelbundet. Ett lättanvänt ramverk med tydliga riktlinjer som underlättar det dagliga arbetet med den grafiska designen är då ett måste för att effektivisera, kostnadsspara och stärka varumärket. Alla verksamheter vinner på att jobba med design på ett metodiskt sätt och i ett samlat grepp, dels för att det sparar tid och pengar, men även för att bli trovärdig och kunna konkurrera.


Låter det svårt? Vi förstår. Grafisk design är komplext.
Kontakta oss, vi hjälper er att lyckas med er designinvestering!

###########

Lämna ett svar