Kreativitet bevisat lönsamt

Varför design bör vara ett huvudämne för ledningsgruppen?