Kreativitet bevisat lönsamt

Design is everything – Tom Peters has spoken

Varför design bör vara ett huvudämne för ledningsgruppen?