Kund: Fjällfast
Forma ett hus- och inredningskoncept för fjällområde
fjällhus

Fjällfast efterfrågade hjälp med att ta fram en övergripande idé kring utformningen av 11 tomter i Härjedalsfjällen. Rattfeldt & Co har bistått med designförslag och utformning av fasad, planritning för 170 kvm boyta varav 5 sovrum och 2 badrum, val av lös och fast interiör samt en grafisk profil och marknadsmaterial för bolaget.
Se bilder: http://rattfeldtco.com/portfolio/vemdalen-ski-lodge/


Kund: Business Sweden
Integrera och öka kvaliteten på samtliga kommunikationsinsatser

Business Sweden behövde tydliggöra ramverk och riktlinjer för att förbättra processer och säkerställa att gemensamma operativa insatser genomfördes på ett optimalt sätt.
Rattfeldt & Co genomförde ett flertal åtgärder, som t.ex. att utveckla och implementera verktyg för att effektivisera produktionsprocesser och varumärkesarbetet, utveckla nya layoutmallar för all trycksaksproduktion, definiera riktlinjer kring samtliga kommunikationsinsatser och ta fram en omfattande Brand Manual för organisationen.
Åtgärderna förenklade och effektiviserade inhousebyråns arbete och ökade förståelsen i hela organisationen kring att ett integrerat och samordnat varumärkesarbete stärker kundupplevelsen.


Kund: Exportrådet
Etablera nytt varumärke globalt

Inför sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden fick Rattfeldt & Co i uppdrag att ansvara för etableringen av den nya gemensamma varumärkesplattformen. Under en snäv tidsram skulle en ny organisation etableras och lanseras globalt.
Utifrån behovsanalyser, intervjuer samt workshops med styrgrupp och koncernledning utvecklades och implementerades en ny vision, position, kommunikationsstrategi och grafisk identitet i samarbete med reklambyrån Grow. Rattfeldt & Co var även huvudansvarig för samtliga strategiska beslut kring grafiska applikationer och verktyg för digital och tryckt produktion mot samtliga externa leverantörer.
Den nya organisationen offentliggjordes genom en sjusidig artikel i Dagens Industri och firades även på alla 57 kontor över hela värden. Sedan lansering har Business Sweden fortsatt befästa sin roll som expert inom export och investeringar för Sverigenyttan.


Kund: Privat Värmdö
Utifrån befintlig byggnad skapa en arkitektritad standard

Vi genomför en mängd inredningsuppdrag för privatpersoner. Kunden önskade bygga ut befintlig byggnad. Vi föreslog justering av fasad inkl. samtliga fönsterpartier. Vi har även tagit fram ett helt nytt interiört förslag med golv, innertak, klinkers, kakel, belysning, kök, listverk, m.m samt armaturer, möbler, textilier och övrig lös inredning. Även ett förslag på exteriör design har gjorts.


Ica
Skapa en godare jul & nyår

Inför jul- och nyårskampanjen 2012 ville Ica forma en visuellt inbjudande webb för ica.se utan att frångå de redan existerande tekniska ramverken.
Utifrån befintliga publiceringsverktyg utvecklade Rattfeldt & Co ett digitalt designkoncept med ett helt nytt uttryck som gav ett positivt genomslag för totalupplevelsen av hela kampanjen. Det nya formspråket blev så uppskattat att det användes fortsättningsvis även efter kampanjens slut.


Ving
Generera fler charterresenärer

Med hjälp av bildspråk ville Ving skapa ett visuellt uttryck som lockar resenärer och stimulerar försäljning.
Rattfeldt & Co ansvarade för att utveckla, forma och planera tilltalande miljöer och konceptuella bildmanér för kampanjer och marknadsföringsmaterial i olika format. Uppdragen genomfördes över hela världen på faktiska hotellanläggningar under en 2-årsperiod.
Bildmaterialet har används i mycket stor omfattning i företagets all externa kommunikation och kunnat säkra Ving’s position på den nordiska marknaden.